logo

深圳地铁办公电脑及接入层设备委外维修项目(2023-2025年度)中标候选人公示

时间 :2022年12月01日

项目名称:深圳地铁办公电脑及接入层设备委外维修项目(2023-2025年度)

人:深圳市地铁集团有限公司

招标代理:深圳市建材交易集团有限公司

招标方式:公开招标

中标候选人:深圳市华方信息产业有限公司

价:4,098,725.00

公示时间:20221219:00时—20221249:00时

 

 

 

                       深圳市地铁集团有限公司                                                                                                         

                            2022年121


深圳市地铁集团有限公司 版权所有

粤ICP备11086602号