logo

深铁金融科技大厦项目预招租公告

时间 :2021年01月22日

                                                                             

序号项目名称业态商铺编号实用面积(㎡)联系人联系电话
1深铁金融科技大厦商业L3-4号铺175.19陶小姐/余小姐23882553/23931465
2深铁金融科技大厦商业L3-5号铺587.33
3深铁金融科技大厦商业L4-10号铺1017.78
4深铁金融科技大厦商业L4-11号铺161.51
5深铁金融科技大厦商业L4-12号铺111.96
6深铁金融科技大厦商业L4-14号铺314.22

深圳市地铁集团有限公司 版权所有

粤ICP备11086602号