Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:45 23:25
Tai'an 06:30 23:31
Futian Checkpoint 06:35 23:26
Qinghu 06:31 23:01
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:45 23:25
Tai'an 06:15 23:31
Futian Checkpoint 06:35 23:26
Qinghu 06:31 23:01
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:55 00:25
Tai'an 06:11 00:31
Futian Checkpoint 06:35 23:26
Qinghu 06:31 23:01
Surroundings
Exit A:
South Side of Fumin Road, East Side of Jintian Road(South), Fumin Jiayuan
Exit B:
North Side of Fumin Road
Exit C:
North Side of Fumin Road(West), Huang'an Building, Jinyi Huating, Huanggangcun
Exit D:
North Ziguang Mingyuan, South Side of Fumin Road, West Side of Jintian Road(South), Futian Maternity & Child Care Hospital ,Yinzhuang Building, Shuiwei Culture Square, Shenzhen Futian Shuiwei Primary School
Exit E:
South Side of Fumin Road, Shidai Xingju, Lüyinge Garden, Fuya Yuan
Exit F:
North Side of Fumin Road, West Side of Longqiu 1st Street, Futian Maternity & Child,Healthcare Hospital, Zhiben Building,Xinshengyuan, Ziguang Mingyuan, Huanggang Middle School, Huangfu Yuyuan
Exit G:
North Side of Fumin Road, Zhiben Building, East Side of Jintian Road(North)
Bus transfer information