Chinese
Station To Futian To Bitou
First Train Last Train First Train Last Train
Futian -- -- 06:30 23:30
Chegongmiao 06:30 00:35 06:33 23:33
Hongshuwan South 06:33 00:28 06:39 23:39
Houhai 06:29 00:24 06:44 23:44
Nanshan 06:27 00:22 06:46 23:46
Qianhaiwan 06:30 00:15 06:35 23:51
Bao'an 06:33 00:11 06:38 23:54
Bihaiwan 06:30 00:08 06:41 23:57
Airport 06:30 00:01 06:48 00:04
Airport North 06:34 23:57 06:45 00:08
Fuyong 06:30 23:54 06:48 00:12
Qiaotou 06:28 23:51 06:51 00:14
Tangwei 06:32 23:48 06:54 00:17
Ma'an Hill 06:29 23:46 06:56 00:20
Shajing 06:27 23:43 06:59 00:23
Houting 06:28 23:40 07:01 00:25
Songgang 06:29 23:37 07:04 00:28
Bitou 06:30 23:34 -- --