Chinese
Station To Futian To Bitou
First Train Last Train First Train Last Train
Futian -- -- 06:30 23:30
Chegongmiao 06:30 00:29 06:33 23:33
Hongshuwan South 06:31 00:23 06:38 23:38
Houhai 06:28 00:20 06:42 23:42
Nanshan 06:32 00:17 06:45 23:45
Qianhaiwan 06:28 00:13 06:30 23:49
Bao'an 06:31 00:10 06:32 23:52
Bihaiwan 06:27 00:06 06:36 23:55
Airport 06:28 00:00 06:42 00:01
Airport North 06:31 23:56 06:35 00:04
Fuyong 06:34 23:53 06:38 00:08
Qiaotou 06:32 23:51 06:40 00:10
Tangwei 06:29 23:48 06:43 00:12
Ma'an Hill 06:33 23:45 06:45 00:15
Shajing 06:30 23:42 06:48 00:17
Houting 06:34 23:40 06:50 00:20
Songgang 06:31 23:37 06:53 00:23
Bitou 06:28 23:34 -- --