Chinese
Station To Futian To Bitou
First Train Last Train First Train Last Train
Futian -- -- 06:30 23:30
Chegongmiao 06:33 00:36 06:33 23:33
Hongshuwan South 06:27 00:30 06:39 23:39
Houhai 06:31 00:26 06:47 23:47
Nanshan 06:28 00:23 06:50 23:50
Qianhaiwan 06:32 00:18 06:35 23:55
Bao'an 06:28 00:14 06:38 23:58
Bihaiwan 06:25 00:11 06:41 00:01
Airport 06:27 00:04 06:48 00:08
Airport North 06:32 00:01 06:40 00:11
Fuyong 06:34 23:57 06:43 00:15
Qiaotou 06:32 23:54 06:46 00:17
Tangwei 06:28 23:51 06:48 00:19
Ma'an Hill 06:33 23:49 06:50 00:22
Shajing 06:31 23:46 06:53 00:24
Houting 06:28 23:43 06:56 00:27
Songgang 06:25 23:40 06:59 00:30
Bitou 06:30 23:37 -- --