Chinese
Station To Futian To Bitou
First Train Last Train First Train Last Train
Futian -- -- 06:30 23:30
Chegongmiao 06:30 00:34 06:33 23:33
Hongshuwan South 06:30 00:27 06:39 23:39
Houhai 06:32 00:23 06:45 23:45
Nanshan 06:30 00:20 06:48 23:48
Qianhaiwan 06:31 00:15 06:36 23:52
Bao'an 06:27 00:12 06:39 23:56
Bihaiwan 06:30 00:08 06:43 23:59
Airport 06:30 00:01 06:50 00:06
Airport North 06:33 23:57 06:45 00:10
Fuyong 06:30 23:54 06:48 00:14
Qiaotou 06:34 23:51 06:51 00:17
Tangwei 06:31 23:49 06:54 00:19
Ma'an Hill 06:28 23:46 06:57 00:22
Shajing 06:32 23:43 06:59 00:25
Houting 06:30 23:40 07:02 00:27
Songgang 06:33 23:37 07:05 00:30
Bitou 06:30 23:34 -- --