Chinese
Station To Hongshuwan South To Wenjin
First Train Last Train First Train Last Train
Hongshuwan South -- -- 06:30 00:00
Shenwan 06:33 00:45 06:31 00:01
Shenzhen Bay Park 06:30 00:43 06:30 00:04
Xiasha 06:47 00:38 06:30 00:08
Chengongmiao 06:45 00:36 06:32 00:11
Xiangmei 06:42 00:33 06:29 00:14
Jingtian 06:40 00:30 06:30 00:16
Meijing 06:37 00:28 06:33 00:18
Xiameilin 06:36 00:26 06:28 00:20
Meicun 06:33 00:24 06:30 00:22
Shangmeilin 06:31 00:22 06:32 00:24
Maling 06:30 00:20 06:34 00:26
Yinhu 06:47 00:17 06:31 00:29
Nigang 06:45 00:15 06:33 00:31
Hongling North 06:43 00:13 06:29 00:33
Yuanling 06:41 00:11 06:31 00:35
Hongling 06:39 00:09 06:28 00:37
Hongling South 06:37 00:07 06:30 00:39
Ludancun 06:35 00:05 06:32 00:41
Renmin South 06:33 00:03 06:34 00:43
Xiangxicun 06:31 00:01 06:36 00:45
Wenjin 06:30 00:00 -- --