Chinese
Station To Qianhaiwan To Huangbeiling
First Train Last Train First Train Last Train
Qianhaiwan 06:30 23:00
Linhai 06:39 00:04 06:32 23:02
Baohua 06:37 00:02 06:33 23:03
Bao'an Center 06:54 00:00 06:35 23:05
Fanshen 06:33 23:58 06:37 23:07
Lingzhi 06:31 23:56 06:39 23:09
Honglang North 06:30 23:54 06:41 23:11
Xingdong 06:32 23:52 06:44 23:14
Liuxiandong 06:28 23:49 06:46 23:16
Xili 06:31 23:47 06:38 23:19
University Town 06:36 23:45 06:51 23:21
Tanglang 06:31 23:40 06:55 23:25
Changlingpi 06:29 23:27 06:26 23:27
Shenzhen North Station 06:37 23:34 06:32 23:31
Minzhi 06:34 23:31 06:35 23:33
Wuhe 06:31 23:28 06:38 23:36
Bantian 06:30 23:26 06:35 23:39
Yangmei 06:41 23:24 06:36 23:41
Shangshuijing 06:38 23:21 06:40 23:44
Xiashuijing 06:36 23:19 06:41 23:46
Changlong 06:34 23:17 06:43 23:47
Buji 06:32 23:15 06:39 23:49
Baigelong 06:30 23:12 06:42 23:52
Buxin 06:36 23:09 06:44 23:55
Tai'an 06:34 23:07 06:46 23:57
Yijing 06:31 23:04 06:49 00:00
Huangbeiling 06:30 23:03