Chinese
Station To Qianhaiwan To Huangbeiling
First Train Last Train First Train Last Train
Qianhaiwan -- -- 06:21 23:00
Linhai 06:19 00:03 06:23 23:02
Baohua 06:18 00:02 06:25 23:04
Bao'an Center 06:16 00:00 06:27 23:05
Fanshen 06:14 23:58 06:29 23:07
Lingzhi 06:12 23:56 06:31 23:10
Honglang North 06:10 23:54 06:33 23:11
Xingdong 06:16 23:52 06:08 23:14
Liuxiandong 06:12 23:48 06:11 23:17
Xili 06:11 23:47 06:14 23:19
University Town 06:16 23:44 06:16 23:21
Tanglang 06:12 23:40 06:20 23:25
Changlingpi 06:10 23:38 06:10 23:28
Shenzhen North Station 06:12 23:34 06:14 23:32
Minzhi 06:10 23:32 06:16 23:34
Wuhe 06:06 23:28 06:12 23:37
Bantian 06:04 23:26 06:14 23:39
Yangmei 06:23 23:24 06:16 23:41
Shangshuijing 06:20 23:21 06:11 23:44
Xiashuijing 06:18 23:19 06:13 23:46
Changlong 06:16 23:17 06:15 23:48
Buji 06:14 23:15 06:09 23:50
Baigelong 06:12 23:13 06:11 23:53
Buxin 06:27 23:10 06:14 23:56
Tai'an 06:25 23:08 06:16 23:57
Yijing 06:22 23:05 06:19 00:00
Huangbeiling 06:20 23:03 -- --