Chinese
Station To Chiwan To Xinxiu
First Train Last Train First Train Last Train
Chiwan -- -- 06:30 00:00
Shekou Port 07:02 01:00 06:32 00:02
Sea World 07:09 00:57 06:34 00:04
Shuiwan 06:58 00:57 06:36 00:06
Dongjiaotou 06:56 00:55 06:39 00:09
Wanxia 06:54 00:52 06:34 00:11
Haiyue 06:52 00:50 06:36 00:14
Dengliang 06:50 00:48 06:30 00:16
Houhai 06:48 00:46 06:32 00:18
Keyuan 06:45 00:44 06:34 00:20
Hongshuwan 06:42 00:41 06:30 00:23
Window of the World 06:39 00:38 06:33 00:26
Qiaocheng North 06:46 00:35 06:36 00:29
Shenkang 06:44 00:33 06:30 00:31
Autuo Hill 06:42 00:31 06:32 00:33
Qiaoxiang 06:40 00:37 06:34 00:35
Xiangmi 06:38 00:27 06:36 00:37
Xiangmei North 06:36 00:25 06:29 00:39
Jingtian 06:34 00:23 06:32 00:41
Lianhua West 06:32 00:20 06:34 00:44
Futian 06:48 00:18 06:36 00:45
Civic Center 06:46 00:16 06:38 00:48
Gangxia North 06:44 00:14 06:40 00:49
Huaqiang North 06:42 00:12 06:43 00:52
Yannan 06:40 00:10 06:45 00:54
Grand Theater 06:36 00:07 06:47 00:57
Hubei 06:34 00:04 06:51 01:00
Huangbeiling 06:32 00:02 06:53 01:02
Xinxiu 06:30 00:00 -- --