Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Futian 06:29 23:37
Bitou 07:04 00:28
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Futian 06:33 23:37
Bitou 07:04 00:28
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Futian 06:29 00:03
Bitou 07:04 00:58
Surroundings
Exit C:
Songming Boulevard, Shajiang Road (E.), Hebing Road, Jiayu Building, Yuxicheng
-
Huijing Business Building, Shapu Erchun Yujingcheng, Zhonghai Hai'an Huafu,
-
Shapuwei
Exit D:
Xitou Industrial 4th Road, Shajiang Road (W.), Yanhe Road, Songgang Police Office, Xitou Bada Community
Exit G:
Shapu Yicun, Songgang Shapu Community Workstation, Shapu Community Park, Shapuwei Garden
Bus transfer information