Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:49 23:19
Tai'an 06:30 23:37
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:49 23:19
Tai'an 06:33 23:37
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:49 00:19
Tai'an 06:33 00:37
Surroundings
Exit A:
East Side of Binhe Boulevard, Huigang Mingyuan, Yixingyuan, Shenhua Industrial Building, Fubin Nancun, Shangbu Building of Shenzhen Water Group, Chiwei 2nd Street
Exit B:
East Side of Binhe Boulevard, Chiwei 1st Street, Chiwei 3rd Street, Chiweicun
Exit C:
East Side of Binhe Boulevard, Chiwei Community Workstation, Kingkey Yujing Huacheng, Pengli Building
Exit D:
West Side of Binhe Boulevard, Fuxiang Street
Exit E:
West Side of Binhe Boulevard, Jingfu Building
Bus transfer information