Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:53 23:41
Tai'an 06:33 23:16
Chiwan 06:42 23:39
Xinxiu 06:17 23:33
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:47 23:41
Tai'an 06:33 23:16
Chiwan 06:42 23:31
Xinxiu 06:30 23:33
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:47 00:41
Tai'an 06:33 00:16
Chiwan 06:42 00:31
Xinxiu 06:32 00:33
Surroundings
Exit B:
Shenzhen Antuoshan Concrete Co,. Ltd.
Exit E:
Yafuju, Qiaoxiang 3rd Road, Antuoshan 6th Road
Bus transfer information