Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Futian Checkpoint 06:49 23:19
Qinghu 06:38 23:08
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Futian Checkpoint 06:49 23:19
Qinghu 06:38 23:08
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Futian Checkpoint 06:49 23:19
Qinghu 06:38 23:08
Surroundings
A1 Exit:
Caitian School、Caitiancun①
A2 Exit:
Shuiyuan Building、Caitiancun、Anju Garden、Water Affairs Bureau of Shenzhen Municipality
B Exit:
Sculpture Homes、Duoli Building、Futian international e-commerce industrial park、Yuntiancun、New World、 Shanyueju、Lianfen Garden、Huamao Garden、Hongwei Garden、Qinglian Apartment、Lingxiu Mingyuan、Xianke Garden、Aoshida Garden、Shangmeilin Xincun、Dongfang Fuyuan、Lianhua Police Station、Caitiancun ②、Shangmeilin、Shangmeilin Market
Bus transfer information